over ons

De Kleiacademie

De kleiacademie is een particuliere vaardigheidsopleiding. We willen mensen in aanraking brengen met keramiek en klei, en naar aanleiding van dit fascinerende materiaal onderzoek doen naar historie, materiaal, vorm, filosofie en toekomstige toepassingen. Ons doel is om kennis en vaardigheden over te brengen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Het bestuur

Zakelijk leider – Baba Kooij
Voorzitter – Friso Ludenhoff
Secretaris
– Claudia van Borkulo
Penningmeester – Dascha Rütter
Bestuurslid – Hans Ludenhoff
Bestuurslid – Marianne Berenschot
Bestuurslid
– Annelies van der Oord
Bestuurslid – Mieke Hageman
Bestuurslid – Hanneke Kroon

Visie

De Kleiacademie verbindt mensen, kunst, kennis en techniek.

Missie

De Kleiacademie verzamelt, bewaart, beheert, doet onderzoek, deelt en publiceert haar kennis en ontdekkingen op het gebied van klei en keramiek. Hierdoor stimuleert de Kleiacademie mensen zich op dit gebied te ontplooien zonder terughoudendheid.

Jaarstukken

De Kleiacademie heeft elk jaar de jaarrekening van het voorgaande jaar op 1 oktober van het volgende jaar beschikbaar. De jaarstukken voorafgaand aan het vorige jaar zijn op te vragen via ons mailadres.

Contact:

Adres

De Kleiacademie
Ingelandenweg 1
1069 WE Amsterdam

Telefoon & e-mail

06-14936125
• info@kleiacademie.nl

Openbaar vervoer

• Eindpunt lijn 17 en eindpunt lijn 1.
• In beide gevallen 5 minuten lopen.

Auto

Per 3 juni 2024 wordt betaald parkeren ingevoerd in het gebied rondom de Kleiacademie; van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 19:00 uur à €1,60 per uur.

Bekijk route op Google maps
Bekijk route op Apple maps

Baba Kooij – Docent

Camille Verbunt – Docent

Eveline Lichtenbelt – Docent

Fransje Weaver – Assistent

Gelske Mout – Docent

Gwen Wylie – Werkplaatsbegeleider

Hans Ludenhoff – Directeur

Lisa Thissen – Werkplaatsbegeleider

Pauline Cramer – Docent

Isabelle Walter – Docent

Marianne Berenschot – Assistent

Awital Bar Barroeta – Assistent

Sarafina Rombouts – Assistent

Claudia van Borkulo – Assistent

Felicia Perez – Assistent

Disclaimer.
• De Kleiacademie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
• Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
• Alle door jou aan ons verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
• Lesuitval door overmacht, zoals een lockdown door Covid 19 kan de Kleiacademie niet worden aangerekend. In dat geval zullen we proberen de lessen op een later tijdstip in te halen dan wel voort te zetten.
• Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

Download hier de pdf met onze algemene voorwaarden geldig vanaf 15 september 2020.